Mustafa Akıncı’nın zeytinli büyük A’sı

Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın 19 Nisan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacağı logo 14 Ocak’ta düzenlediği ve seçim manifestosunu ilan ettiği etkinlikte açıklandı.

Logo, tepesinde zeytin dalı yer alan AKINCI harflerinden oluşuyor. A harfinin orta çizgisi kırmızı, kavisli bir çizgiden oluşuyor.

akinci_logo1

Bu logo seçmene ne anlatıyor?

Logoyu çalışanların izahı şöyle:

Logo, seçim kampanyası boyunca kullanılacak ve 19 Nisan tarihinde yapılacak seçimdeki oy pusulalarında Akıncı’nın simgesi olarak yer alacak. Logo,  ‘barış, üretim, kök salma, birliktelik, özveri’ gibi unsurları temsil eden zeytin dalı ile ‘Akıncı’ tipografisinden oluşuyor”.

İzaha göre, logonun mottosu tipografiden ziyade üzerinde 7 siyah zeytinin yer aldığı yeşil yapraklı zeytin dalının taşıdığı anlamlarda yüklü.

ZEYTİN DALI
Zeytin ve zeytin dalı, eski bir ölümsüzlük ve görkem simgesidir. Klasik dönem sembolizminde kutsaldır. Yarışmaları kazanan atletlerin başlarına başarılarını simgeleyen zeytin dallarından yapılan taçlar takılırdı. Büyük Tufan’ın ardından bir güvercin tarafından Nuh’a getirilen zeytin dalı barışı simgeler. Zeytin dalı ve zeytin yaprakları yakılarak, göz, haset ve nazara karşı tütsü olarak ‘buhurlanır’.  Zeytin dalı, sembolizmde barışı ve ruhun evrensel sembolü  beyaz güvercin ile güçlü anlamsal bağlara sahiptir.

Tipografide ‘A’ harfine kırmızı çizgi ile yapılan vurgu dikkat çekiyor. A harfinin orta çizgisini oluşturan soldan sağa doğru kavisli, genişleyen kırmızı çizgi Akıncı tipografisine ek bir anlam yükledi. A harfi ortadaki kırmızı çizgi ile yıldız çağırışımı yapıyor.

a
Tipografide serifli/tırnaklı karakterler majiskül olarak kullanıldı.

Tipografide serifli/tırnaklı fontların kolay okunduğu, ancak serfisiz/tırnaksız fontların daha modern olduğu yönünde bir görüş yaygındır. Harflerin başlangıç ve bitişlerini belirginleştirdiği için gazete ve dergilerde, yayıncılıkta tırnaklı yazı karakterleri tercih edilir. Tırnaklı yazı karakterlerinin harflere ciddiyet kattığı fikri grafik alanda yaygındır.

A TARTIŞMALARI

Sosyal medya üzerinde yapılan tartışmalarda, logonun tipografik bölümünün 2012 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Ron Paul’ün logosunun bire bir taklit edildiği ifade edildi.

ronpaul_logo

Akıncı ve Paul logoları hem tipografik hem de grafiksel olarak çok küçük iki ayrıntı dışında benzerlik gösteriyor.

Paul’un 2012’de kullandığı logoyla ilgili tasarımcıların CNN’e yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

 

ronpaulA

“Şık ve sade. Ron Paul logo tasarımında olması gerektiği şekilde adayın ismine odaklandı. Logoda adayın soyadında geçen ‘A’  harfi ‘Amerika’ anlamına geliyor ve harf Amerikan bayrağının renklerinden oluşur. Üç farklı yazı elemanı arasında başarılı bir hiyerarşi kuruldu. Serfili yazı kullanılması logoya klasik ve zarif bir görünüm veriyor. Basit ve etkili”.

 

Akıncı logosundaki tipografi ile ilgili logo izahatında herhangi bir değerlendirme yer almıyor.

A’nın ortasındaki kırmızı şerit, harfi yıldız formuna yaklaştırdı. Yıldız formu uzayın gizemi ve sonsuzluğu insanları binlerce yıl etkisi altına aldı. Yıldızlara rehberliği, ilahi müdahaleyi ve arzuyu sembolize eden doğaüstü güçler atfedildi. Yıldız sembolleri bayraklarda, dinlerde ve ünlüleri ifade etmede kullanıldı. Günümüzde yıldızlar çoğunlukla başarıyı, umutları ve dilekleri ifade etmede kullanılıyor.

ZEYİN DALI ve ZEYTİNLER

Zeytin dalına logoyu yapanların yükledikleri anlamlar arasında yer alan ‘kök salma’ kavramı doğrudan Kıbrıs kültürünün siyasal anlam dünyasından besleniyor. Zorlu iklim koşullarında yetişen, kesilmesine karşın her seferinde güçlenerek yeniden filizlenerek yaşamını devam ettiren zeytin ağacı, Kıbrıslıtürk kimliğinin hasletleri arasında dillendirilmektedir. Zeytin ağacı, ülke siyasetinin esasen sol jargonunda bilgelik ve Kıbrıslılık ile direniş ve varoluş sembolü olarak yer alıyor. Sembolik anlatımlarda zeytin ağacı yerine zaman zaman, kökleri çok derinlere inen bodur, kokulu çalı şinya da kullanılmaktadır.

Üretim, birliktelik ve özveri kavramlarının zeytin dalı ile ilişkisi ile ilgili herhangi bir genel ve açık kültürel ortak bir kabul söz konusu değildir. Logo ile ilgili izahattan, zeytin toplama eyleminin üretmek kavramı ile, dayanışma kavramı ile de zeytin toplamanın zahmetli ve yardımlaşılarak yapılabilen bir iş olmasına zımni bir gönderme yapılmak istenildiğini söyleyebiliriz.

Logodaki zeytin dalında yer alan olgunlaşmış, 7 siyah zeytinin Akıncı’nın siyasal kimliği ve değerleriyle nasıl eşleştirildiğinden söz edilmedi. Zeytinlerin siyah olması olgunluğa, hasat vaktinin geldiğine işaret ediyor.

Logodaki siyah zeytinler kullanılarak, Mustafa Akıncı’nın uzun yıllardır siyasette yer alan bir politikacı olduğu ve olgunlaştığına gönderme yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı makamının siyaseten olgunlaşma gerektirdiği ile ilgili yaygın kanaati temsil ediyor.

Ülkenin siyasal iklimi açısından Akıncı’nın seçim logosunda barışı temsil eden zeytin dalı kullanılması, siyasal tercih ve davranışlarını çözüm/barış odağında kristalize eden seçmen kitlesinin hedeflendiğinin açık bir göstergesidir.

7’NİN ANLAMI ve SLOGANLA İLİŞKİSİ

Taslak çalışmaları sonunda 7 zeytin tanesinde karar kılınması, hangi bakış açısı ve değerlerle uyumlu olabilir?

7 ile ilgili ezoterik sembolize ilişkin şu noktalar dikkat çekici:

Evrenin tümünü temsil eder.

Ezotorik alanda 7 rakamı, üçgen ile dörtgenin birleşik hali ile yani piramitle temsil edilir. Bu durumda, fikir aracılığıyla elde edilen madde ve şeklini sembolize eder. Bir başka deyişle, ruh ile maddenin buluştuğu ortak nokta -mükemmellik- 7 rakamı ile temsil edilir. Eski Mısır Uygarlığı’nda piramitlere verilen önem, 7 rakamına en mükemmel biçim unvanını kazandırmıştır.

Bu noktada logoyu üretenlerin ve nihai kararı verenin zeytin sayısı ile ilgili motivasyonunun ne olduğu ayrı bir mesele olmakla birlikte, kullanılan sloganla ilişkilendirildiği zaman şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür:

Akıncı’nın seçim kampanyasında ön plana çıkan slogan “Değişim fikirlerle gelecek” ifadesidir. Bu sloganda fikirlerin değişimin kaynağı olduğu düşüncesi temel oluşturuyor.

Sloganın seçim ikliminde ‘değişim ve gençlik’ arasında kurulan ilişkiye bir karşı argüman olarak geliştirildiği ihtimaldir. Lakin bu sloganı ‘ruh ile maddenin buluştuğu mükemmel nokta’ anlamını taşıyan 7 ile birlikte okumak zeytinlerin ezoterik anlamını kavramamıza yardımcı olabilir.

Zeytinlerle temsil edilen 7 rakamı, sloganda ifade edilen “değişimin (madde/somut)  fikirlerle (ruh/soyut/düşünce) geleceği”ni vurgulayan, değişim hedefi ve fikirleri ile Akıncı’nın ‘mükemmel uyum’ gösterdiği düşüncesini temsil ediyor.

Akıncı logosu bir görsel metin olarak okunduğunda logonun taşıması arzu edilen değer ve kavramlarla, logonun temsil ettiği adayın iletişim kampanyasındaki kimliğin uyumlu olduğunu söylemek mümkün.

%d blogcu bunu beğendi: