slide

Sözün çoklaşması

Herkes şaşırtıcı şekilde dobra dobra konuşuyor. Televizyonlar, radyolar hiç bu denli çok sesli olmamıştı Kıbrıs’ın kuzeyinde. Farklı düşüncelerin kamusal dolaşıma girmesine özel yayıncılığın yaptığı katkı, özel yayıncılığın tüm günahlarını affettirmeye yeter de artar bile. Devletin dolaylı ya da doğrudan kontrolünde olan radyo, tv ve gazetelerin aksine, birçok özel tv ve…

slide

Kıbrıs: Hiçlikle etnosentrizm kıskacında, özgürleşmeci bir çıkış arayışı

GÖRÜŞ Sayı: 31 Haziran 1997 (ss:42-50) Ne orası, ne burası: Yeşil Hat. Kuzey de değil, güney de; Türk de değil, Rum da. 1960’lı yıllarda alevlenen çatışmaların iyice belirginleştirdiği yanyanalık çizisidir aslında Yeşil Hat. Köylerde, kasabalarda ve şehirlerde hep yanyana olagelen, sokakları, mahalleleri ayrı olan Kıbrıslıtürklerle Kıbrıslırumlar, birlikteliğin hep yanyana olan türünü…