Eroğlu’nun küçük e’si

Derviş Eroğlu’nun logosu seçmene ne anlatıyor? Seçim kampanyası için hazırlanan alternatifler arasından Derviş Eroğlu tarafından seçilen logo 10 Şubat 2015’te açıklandı.

ergolu_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logonun tanıtımında bir izah da yapıldı. Logoyu yapanların tarifi şöyle:

eroglu_izahat

 

Derviş Eroğlu logosunu yapanlar tarafından logoya yüklenen anlamlar ve logodaki sembollerle renk ve harfler şu kavramlar etrafında izah ediliyor:

1. Parlak
2.Gelecek
3. Bugün
4. Ülke
5. Kararlılık
6. İlerleme
7. Doğru
8. Yol
9. Yeniden
10.El ele
11.Sizinle
12.Halkın ortak değerleri
13.Halkın iradesi
14.Eroğlu’na güven
15.Ortak değerlerin temsilcisi
16.Hedefe yürümek

Logonun mottosunun “Eroğlu demek güven demek” olduğu ifade ediliyor.

Logo mottosunun izahı ise şu şekilde yapıldı:
“Daha parlak bir gelecek için kararlılıkla yürüdüğümüz doğru yolda Eroğlu ile güvenle, ileriye”…

BASİTLİK ve KARMAŞA
Karşımızda bu kadar çok kavramı birlikte temsil edebilecek bir logo olduğunun iddia edilmesi dikkat çekici. Logodaki e harfinin 3 temel parçasına 16 farklı kavramı yüklemek, bir grafik çözümü değil bilakis grafik keşmekeşi. Neden mi?

Grafik iletişiminin amentüsü basitliktir. Karmaşık olanı basitleştirip kolayca, hemen anlaşılır, kavranır şekle dönüştürmektir.

Yaratıcısı, logo grafiğinin taşımasının murad ediliği kavramlarla ilgili aldığı brieften hareketle meseleyi konsatre, kristalize eder. Çalışmalarında grafik tekniklerini, uygulamalarını, efektleri uygularken logonun minicik bir alanda kullanılacağını esas alarak düşünür. Kullanılacağı en küçük boyutları esas alarak, o alan içinde meramını basitçe anlatabilecek şekilde kendini sınırlandırır.

Bu grafik esaslarından hareketle, teknik manada logoda kullanılan ışık efektiyle anlatıldığı belirtilen “parlak gelecek” fikri, logonun güçlü bir şekilde taşıyabileceği bir anlam olmaktan çok uzak. Bu fikir logonun küçük kullanımlarında olduğu kadar, büyük boy kullanımlarında da belirgin şekilde ifade bulabilecek kuvvette değil. Oysa ki anlatıda temel öğe parlak bir gelecek vaadi.

KAST ve AÇIK ANLAM
Yine aynı esaslardan hareketle “kararlılıkla ilerlenen yol”u temsil ettiği ifade edilen e harfinin orta çizgisini oluşturan perspektifli iki ok ve arasındaki ince beyaz boşluk, hem kararlılık kavramının gücünü temsil edebilecek grafik yapıdan, hem yolu temsil edebilecek netlikteki beyaz boşluktan mahrum. Persfektifli iki okun e harfinin sınır noktasında bir nokta halinde birleşip kapanmış, bitmiş olması “yürünen hedefler”den çok “sonu gelen yol”u, hitama ermeyi, bitişi, tükenişi temsil ediyor. Özellikle “ileri” kavramının logonun motto esasları olan “Eroğlu=güven=ileriye” kelimelerinden biri olması, grafik iletişiminin ‘karmaşık olanı basitleştirerek kuvvetli bir şekilde anlatma’ gücünden etkili bir şekilde yararlanılamadığını gösterir.

Yol ve beraberinde taşıdığı ilerleme esprisi, kuvvetli bir ikilidir. Logonun yayınlanmasını müteakiben yöneltilen eleştiriler arasında yer alan çalışmada “Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanığı seçim logosundan esinlenildiği” değerlendirmeleri ışığında yaklaşıldığında, esin kaynağı olduğu belirtilen logodaki “durmak yok devam” sloganının ‘ilerleme’ anlamını temsil eden yol sembolündeki kıvrım ve perspektif dikkat çekicidir.

erdogan_logo

 

 

 

 

Bu logoda ‘ilerleme’ kavramını temsil eden yol öğesi Eroğlu logosundaki ile mukayese edilemeyecek kadar geniş, belirgin ve gözü içeriye çekerek oluşturduğu odak noktası ile sürati çağrıştıran keskin kıvrımlar (virajlar) ile akışı devam eden, sonsuzluğa ilerlemeyi belirgin bir şekilde anlatıyor. Denildiği gibi bir esinlenme söz konusuysa bile, bu açıdan, ancak başarısız bir esinlenmeden söz edilebilir.

RENK SEÇİMİ
İzahatta, Eroğlu logosunda kullanılan kırmızı rengin, ‘halkın ortak değerlerini ve iradesini temsil ettiği’ ifadesi yer alıyor. Kırmızı bu anlamda Türkiye ve KKTC bayraklarına da işaret ediyor. Kırmızı, Türk miliyetçiliğinin rengi olduğu gibi, kültürel olarak iktidar, iddia, kendine güven ve iştahın da rengidir. Eroğlu’nun milliyetçi çizgideki politik duruşu açısından renk seçimi oldukça net ve etkili. Yardımcı başka herhangi bir rengin olmaması, milliyetçi duruştaki tavizsizliğe işaret ediyor.

Kırmızı rengin beyaz zemin üzerinde kullanılmış olması, Eroğlu’nu diğer adaylardan milliyetçi duruşu ile ayrıma motivasyonun ağırlıkta olduğunu söylememize imkan veriyor. ‘Sağın adayı’, ‘sağın lideri’ yerine ‘halkın ortak değerleri nin temsilcisi’ denilerek, halkın ortak değeri olarak milliyetçilik esas alınarak kabul ediliyor, logo marifeti ile de bu düşünce de temsil ediliyor.

Belirtildiğine göre, e harfinin üst ve alt ana parçaları hal ve ülkeyi temsil ediyor. Bu noktada dikkat çekici olan, ülke kavramının ‘yürünen yol’ ve ‘hedef’ kavramlarını temsil eden iki kırmızı çizgi ile ikiye bölünmüş olması. Meclis kürsüsünden ifade edilen ve tartışmalara neden olan “Kıbrıs ülkesi” sözleri ile birlikte düşünüldüğünde, bu bakış açısında sahip olanlara bir cevap niteliği taşıdığını söylemek de mümkün.

Eroğlu isminin ilk harfi ‘e’ logonun ana omurgasını oluşturuyor. Kararlılık ve güven ifade etmesi tasarlanan bir logoda küçük harf kullanılması, maksatla sonuç arasında uyumsuzluğa işaret ediyor. Küçük e harfi her ne kadar kalın ve etli çizgilerle oluşturulmuş olsa da, yine de ‘e’ harfi minisküldür.  Logolarda küçük harfler genellikle sempatik, iddiasız, sevimli, kendi halinde, dingin, çocuksu markalar tarafından tercih ediliyor.

LOGOTYPE 

eroglu_logotype

Eroğlu için hazırlanan logoda kullanılan logotype da dikkat çekici. Logonun aksine logotype majiskül. Logotype büyük harflerle yazılan EROĞLU kelimesinden oluşuyor. Yumuşak g üzerindeki şapka ek bir grafik eleman olarak göze çarpıyor. Yumuşak g üzerindeki çizginin sola eğimli, düşmek üzereymiş gibi durmasındaki anlamsal ifadenin ne olduğu ile ilgili herhangi bir açıklama, Derviş Eroğlu logosunu yapalar tarafından logoya yüklenen anlamlar ve logodaki sembollerle renge dair izahatta yer almıyor.

erogluinsaatlogotypeSosyal medya ortamında logotype ile ilgili eleştirilerin temelinde Türkiye’de faaliyet yürüten Eroğlu isimli bir inşaat şirketinin logotypının aynen kopyalandığı yönünde oldu.

“Eroğlu=Güven” ana mottosunu alatmak maksadıyla üretilen bir logtypta yerinden düşmek üzere, eğreti duran bir simgenin belirgin bir ayırıcı grafik eleman olarak kullanılması şaşırtıcı.

 

Eroğlu logosu bir görsel metin olarak okunduğunda ana hatlarıyla söylenebilecek tek cümle şöyle:

Arzu edilenle mevcut, maalesef uyumsuz.

%d blogcu bunu beğendi: