Gaşadan çıkma #1İdeolojiVAR!

Siyasetin tıkandığını, üretkenliğini ve sorun çözme kabiliyetini yitirdiğini söyleyenlerin alnını karışlarım bu saatten sonra!

Siyasetimiz ve siyasetçilerimiz bir haftada 4 fraksiyon, 1 de ideoloji yarattı, millet hala siyaset tıkandı diyebiliyorsa, e bana da alınlarını karışlamak düşer… Tutturmuşlar bir “siyaset tıkandı” modasıdır da gider. İşte bir haftalık performans ortada:

Gıcır gıcır 4 fraksiyon, ‘yepizyeni gaşadan çıkma’1 ideoloji!

Hadi bakalım, yine tıkandı, kabız oldu, sorun çözemiyor, üretken değil deyin baylar bayanlar ve diğer cinsler bakalım!

İdeoloji dediğiniz, öyle kolay kolay üreyebilecek bir düşünce sistematik bütünü değildir. Amiyane tabiriyle, boru değildir!

Hele hele ideolojik fraksiyonlar, çok daha zordur. Çünkü fraksiyon ideolojik alt gruplardır, ayrışımlardır. İdeolojik incelikler konuşur bu alanda.

Üç büyükçe siyasi partimiz, köklü gelenekleri ve güçlü geleceklerini bütünleyip biraraya gelerek, meseleyi bir tamam hallettiler: El birliği ile Hemfikirizm İdeolojisi, Ciğer Fraksiyonu, Babutsa Fraksiyonu, Sıcak Süt Fraksiyonu ve Süzme Yoğurt Fraksiyonu diye akımları ortaya çıkardılar.

Hepsini tek tek ele alacağım, lakin yazı boyum kaşla göz arasında sayfalara haber dağılımı çalışmaları maksatları bakımından gerekçelendirmeleriyle, zımni bir hileyle kısaltıldığından, özet değerlendirmeler yapabileceğim:

Hemfikirizm İdeolojisi
Hemfikirizm İdeolojisi’nin manifestosunun temel maddesi  CTP, UBP ve DP’nin büyük oranda, birçok meselenin hemen hemen hepsinde hemfikir oldukları açıklamalarıdır.

Klasik ideolojilerde büyük bir kırılmaya neden olan Hemfikirizm İdeolojisi’nin Kurucu Babaları arasında , “UBP’nin eski UBP olmadığı” konusunda hemfikir olan Talat ile Özgürgün; İrsen Küçük ile ilk bakışta hemfikir olduklarını açıklayan Yorgancıoğlu, Doğuş Derya’ya bir daha tolerans gösterilmeyeceği konusunda hemfikir olan Yorgancıoğlu ile Asım Akansoy vardır.

Ciğer Fraksiyonu
Hemfikirizm İdeolojisi’ninCiğer Fraksiyonu’nunKurucu Babası Mehmet Ali Talat’tır. Israrla çizdiği yolda, gösterdiği ilkelerde hareket etmesini istediği eski partisi ve bağımsızlaştıktan sonra kaybettiği seçimin ardından, şimdilerde yine partisi zannetmeye başladığı CTP’ye yol göstermek maksadıyla kurdu.

Hüseyin Özgürgün ile UBP’nin “eski UBP” olmadığı ideolojik saptaması, Ciğer Fraksiyonu’nun mottosudur. Talat, “DP-UG CTP’nin ciğerini söker” analizinden hareket ederek UBP’nin en makul, mantıklı, güzel, sevimli ve sempatik koalisyon ortağı olduğu fikrini her platformda terennüm ederek, Ciğer Fraksiyonu’nun Akıl Defteri’ni yazmıştır. DP-UG’nin partisini ziyaretinde ciğer ikramını taaammüden uygulatarak başkaldırmıştır!

Babutsa Fraksiyonu
Hemfikirizm İdeolojisi’nin Babutsa Fraksiyonu’nun Kurucu Babası Özkan Yorgancıoğlu’dur.Önceleri Bıyıksız Fraksiyonu olarak başlayan direniş, CTP’nin renklerine yaptığı sembolik göndermelerin derinliği açısından yapılan gizli bir kongrede alınan tarihi kararla,Babutsa Fraksiyonu’na dönüştürülmüştür.Babutsa, genç delikanlıyken yeşil, olgunlaşıp erimeye başladıkça ise kırmızıya döndüğünden, CTP’nin yeşil tandanslı lider kadrosu, DP’nin ziyaretinde babutsa ikram ederek fraksiyonun ilk eylemini gerçekleştirmiştir. Malum, babutsa fazla yenirse kabızlık yaptığından, sembolik bir aleniyetle DP’ye “eski ortaklık dönemlerimizdeki numaraları yemeyiz, ona göre” mesajı verilmiştir.

Sıcak Süt Fraksiyonu
Hemfikirizm İdeolojisi’nin bu fraksiyonu ise, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın liderliğinde ortaya çıkmıştır.Düşünsel kaynaklarını “Ayartma, kopartma, yeni parti kurdurma” ‘praxis’lerinden alınan dersler ve verilen özeleştiriler oluşturuyor. Gül gibi geçinip giderken, CTP-Büklüm Büklüm Yolları marifeti ile kurdurulan ÖRP vesilesiyle hükümetten şutlandığı dönemin hatıralarını yaşatmak,bu fraksiyonun amentüsüdür.

Süzme Yoğurt Fraksiyonu
DP’nin UG kanadının liderliğinde oluşturulan Süzme Yoğurt Fraksiyonu, yılların siyasi tornistan deneyiminde elde edilen tecrübelerin imbiklerden süzülüp damıtılarak billurlaşması ile ortaya çıkan düşünsel yüzeyselliğin mayasıyla kabarmıştır. Çift yönlü mesajlar veren bu fraksiyon hem koalisyon pazarlığı yapılan CTP’ye hem de eklemlenilen DP’ye “akıllıyız yoğurudu bile üfleyerek yeriz” mesajını vermektedir.

E hani üretken bir siyaset yoktu? Hıh!

%d blogcu bunu beğendi: