Materyalist Besleme Felsefesine Giriş

KKTC‘de 28 Ocak’ta düzenlenen gösteriler hakkında bir açıklama yapan TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardır” demişti. Sene 2011 idi. Konu üzerindeki çalışmalarım yeni tamamlandı. Havale ettiğim komitenin gazabına uğramasam 2012’de yayınlamayı planlamaktaydım sıcağı sıcağına. Lakin komiteler pek bir tembel biliyorsunuz. Komiteden umudu kestim, bir başıma tamamladım raporu.

Raporun çarpıcı bir sonucu şudur:

Her bir Kıbrıslıtürk yılda bin 572 TL daha fazla verip, yılda 9 bin 125 TL yerine 10 bin 679 TL, günde 25 TL yerine günde 29 TL 30 kuruş ödese, Türkiye Cumhuriyeti’nin yıllık 450 Milyon TL’lik katkısına ihtiyaç kalmaz. “Besleme” sıfatını taşımak, günde kişi başına 4 TL 30 kuruş daha fazla ödemekten çok daha pahalı.

Bu sonuca nasıl ulaşıldığıyla ilgili hesaplamalarda “PMÖ-ÜKB-DAHÜBKAY-ÇKT-YP” Kuramı* kullanılmıştır.

Son nüfus sayımının açıklanan verilerine göre, hepi topu 286 bin 257 kişiyiz.

7 milyar 103 milyon 500 bin Dünyalının toplamının  % 0,00402’si kadarız.

Bir diğer deyişle her 10 bin dünyalıya, bir adet Kıbrıslıtürk düşüyor. Oransal ifadesiyle dünyalı başına düşen Kıbrıslıtürk sayısı 0,0001.

1 milyon dünyalıya ise 40,3 Kıbrıslıtürk düşüyor.

1 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına, 3 bin 785 Kıbrıslıtürk düşüyor.

“Bir Türk Dünyaya Bedel” olsa da 1 Türk’e sadece 0,0037 Kıbrıslıtürk düşüyor.

Ekonomik aklın revaçta olması nedeniyle, hesap kitap yapmak zaruri.  Hazır gündemde 2014 Bütçesi varken, oradaki rakamları esas alarak bir analiz yapmak yararlı olur.

3 milyar 774 milyon 945 bin TL’lik 2014 bütçesinin %80 emekli ve personel gideri.  %80’in TL cinsinden tam ifadesi 3 milyar 19 milyon 956 bin. Diğer her şey için kalan para 754 milyon 989 bin TL.

2014 yılında öngörülen mahalli gelirler ve fonların toplamı %70,1. Bu da demek ki bütçenin 2 milyar 646 milyon 236 bin 445 TL’si KKTC vatandaşlarının cebinden çıkacak paradan oluşacak.

2014 yılında her birimiz KKTC devletine günde 25 TL,  ayda 770 TL, bir yılda ise 9 bin 244 lira 26 kuruş ödeyeceğiz. Bunun  tam 7 bin 395 lira 41 kuruşu ise, sadece ve sadece maaşlara gidecek.

Bizim devlete ödeyeceğimiz paradan, maaş işi halledildikten sonra, devlete bizim ödediğimiz paradan her birimiz için harcayabileceği tam bin 848 lira 84 kuruş kalacak. Verdiğimiz paranın sadece beşte biri eğitim, sağlık, güvenlik, kültür  ve diğer tüm alanlar için kullanılacak! Bir miktar da artarsa da ülkenin doğası, çevresi, enerjisi, bilimi, ar-ge çalışmaları, iletişimi, yolları ve çeşme sular için kullanılacak! Vergi ve fon olarak ödeyeceğimiz paranın %80’ini görmeyeceğiz!

KKTC devleti, vatandaşlarının tüm ihtiyaçları için yılda her birine 2 bin 637 TL 45 kuruş harcayacak. Günde tam 7 TL 22 kuruş. Aynı devlet, emeklileri ve personelinin maaş ve ücretleri için her ay 251 milyon 663 bin TL, her gün 689 bin 487 TL harcayacak.

Türkiye’nin hem yardımı hem borcu…
2014 Bütçesi bu haliyle yasalaşırsa, Türkiye Cumhuriyeti 450 Milyon TL katkı yapacak. Bu da 3 milyar 774 milyon 945 bin liralık KKTC Bütçesi’nin %26,9’u ediyor.

TC’nin yardım ve borç olarak KKTC’ye vereceği 450 Milyon TL’nin hesabını yaptım.

Her Türk vatandaşının cebinden KKTC için yıl boyunca net 5,95 TL, günde 0,016 kuruş çıkacak. Oysa ki her KKTC vatandaşının 2014 yılında KKTC için 2014 yılında cebinden 9 bin 125 TL, günde 25 TL çıkacak.

Bir TC yurttaşının KKTC için  bir yılda cebinden çıkacak paranın, kuruşlar hariç 155 bin 365 katı KKTC yurttaşının cebinden çıkacak.

Az bir rakam değil. Türkiye Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası’nın 15 ve 16 Kasım 2013 tarihli en güncel verilerine ulaştım:

KKTC 2014 Bütçesi’ne yardım ve borç olarak verilecek para yerine her TC yurttaşı 2 kg. 975 gr nohut alabilir. KKTC yurttaşı ise devlete bir yılda ödeyeceği parayla, aynı tarifeden 4 ton 622 kilo 13 gr nohut alabilir.

KKTC 2014 Bütçesi’ne yardım ve borç olarak verilecek para yerine her TC yurttaşı 5 kg. 950 gr. kuru güvercin gübresi alabilir. KKTC yurttaşı ise devlete bir yılda ödeyeceği parayla, aynı tarifeden 9 ton 244 kilo 26 gr kuru güvercin gübresi alabilir.

KKTC 2014 Bütçesi’ne yardım ve borç olarak verilecek para yerine her TC yurttaşı depodan teslim olmak kaydıyla 2 kg. 975 gr. kavun alabilir. KKTC yurttaşı ise devlete bir yılda ödeyeceği parayla, aynı tarifeden 4 ton 622 kilo 13 gr kavun alabilir.

KKTC 2014 Bütçesi’ne yardım ve borç olarak verilecek para yerine her TC yurttaşı toptancıdan almak kaydıyla 4 kg. 958 gr. patates alabilir. KKTC yurttaşı ise devlete bir yılda ödeyeceği parayla, aynı tarifeden 7 ton 703 kilo patates alabilir.

Global mukayese ve diyalektik çöküş!
2014 Bütçesi’ne göre her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının cebinden KKTC için yıl boyunca net 5,95 TL, günde 0,016 kuruş çıkacak.

TC’nin yardım ve borç olarak KKTC’ye vereceği 450 Milyon TL’yi Çin Halk Cumhuriyeti verseydi, her Çinlinin cebinden yılda net 0,33 kuruş, günde 0,0009; Hindistan verseydi, her Hintli’nin cebinden yılda net 0,365 Kuruş, günde 0,001 kuruş; Amerika Birleşik Devletleri verseydi, her Amerikan’ın cebinden yılda net 1,42 TL, günde 0,0038 kuruş; Endonezya verseydi, her Endonezyalı’nın cebinden yılda net 1,89 TL, günde 0,005 kuruş; Brezilya verseydi, her Brezilyalı’nın cebinden yılda net 2,32 TL, günde 0,006 kuruş; Nijerya verseydi, her Nijeryalı’nın cebinden yılda net 2,59 TL, günde 0,007 kuruş; Bangladeş verseydi, her Bangladeşli’nin cebinden yılda net 2,95 TL, günde 0,008 kuruş; Rusya verseydi, her Rus’un cebinden yılda net 3,13 TL, günde 0,0085 kuruş; Japonya verseydi, her Japon’un cebinden yılda net 3,53 TL, günde 0,0096 kuruş; Meksika verseydi, her Meksikalı’nın cebinden yılda net 3,83 TL, günde 0,0105 kuruş; Filipinler verseydi, her Filipinli’nin cebinden yılda net 4,58 TL, günde 0,0125 kuruş; Etiyopya verseydi, her Etiyopyalı’nın cebinden yılda net 5,19 TL, günde 0,014 kuruş; Mısır verseydi, her Mısırlı’nın cebinden yılda net 5,37 TL, günde 0,0147 kuruş; Almanya verseydi, her Alman’nın cebinden yılda net 5,59 TL, günde 0,0153 kuruş;  çıkardı.

İşin garip tarafı, her KKTC vatandaşının cebinden sadece maaş ve personel giderleri için yılda 7 bin 395 lira 41 kuruş çıkacak. Günde 20 TL 26 kuruş.

Garip, çünkü en çok besleyenin borusunun ötmediği bir düzen var KKTC’de.

Rakamlara bakarsak, hiç dengeli beslenmiyoruz!

 

*PMÖ-ÜKB-DAHÜBKAY-ÇKT-YP Kuramı:
“Personel Maaşı Ödemek Üzerine Kurulu Bir Devlet Anlayışına, Hizmet Üretmeyen Bir Kamu Aklına Yenilmek, Çift Kaşarlı Tost Yemekten Pahalıdır Kuramı”

%d blogcu bunu beğendi: