Özel dersçi güzel öğretmenlerimiz

“Bu kıymetli çalışmayı, şeytana uyup 3 hafta özel derse gönderdiğim kızımın ders ücretini geç ödedim diye, aradan 4 yıl geçmesine karşın hala dedikodumu yapan Özel Dersçi Kamu Çalışanı Öğretmen sınıfının meşhur hesapçı üyesine en derin saygılarımla ithaf ederim…”

 

İşçinin emekçinin mücadelesi çok önemlidir. Çünkü emek en yüce değerdir. Kamu çalışanları emekçidir. İşçi statüsünde olanlar da vardır. Üçlü kararnameyle atananlar hariç, kamu çalışanının sosyal ve ekonomik mücadelesi, örgütlü hak arayışı insanlık onurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Saygıyla selamlıyorum. Lakin bu kamu çalışanı özel dersçi öğretmen meselesi bir başkadır.

“Öğretmenim canım benim canım benim. Seni ben peç çok severim…” Kamu çalışanı özel dersçi öğretmen sınıfı için, bu şarkı sözlerinden mütevellit sevgimden pırtlayan yaratıcı pek çok fikrimi sıralamak isterim. Sıralayacağım fikir pırtlaklarının ekonomik pakete ve toplu sözleşme görüşmelerine alınmasını resmen talep ederim. İlgili makamların talebimi dikkate almaması durumunda, eylemler tertip etmeyi planladığımı alenen kamuoyunun bilgisine getiriyorum.

Kamu çalışanı özel dersçi güzel öğretmenler arasında, ilerleyen çalışmalarımda bazı torpilli kategoriler ihdas etmeye niyetliyim. Torpilli kategoriler üzerinde bir hafta kadar düşünüp, malum çevrelerle istişare etmeye niyetliyim.

Meseleye teknik olarak bakacak olursak, kamu çalışanı özel dersçi öğretmenlerin ayrı bir sınıf olduğu ortaya çıkar. Sınıfsal mücadeleye olan saygım bilinçli benliğimi, bu sınıfın mücadelesine karınca kararınca bir nebze de olsa katkı yapmak konusunda harekete geçirdi.

Özetle ifade buyurmaya gayret edeceğim.

Velilerin ödev ve görevleri
Özel dersçi kamu çalışanı güzel öğretmenlerimizin sınıfsal mücadelesinde çocukları özel ders alan veliler sınıfının özel bir dayanışma sergilemesi büyük önem taşımaktadır.

Örgütlü sınıfsal mücadelede sınıflar arası dayanışma, mücadelenin yükseltilmesi ve zafer kazanması için Lenin veya Stalin kardeşlerimizin önder görüşleri açısından ehemmiyet arz etmekte olan bir husustur.

Bu teorik çerçeveden hareketle, çocuklarına kamu çalışanı özel dersçi öğretmen sınıfının güzel elemanlarından ücretli ders aldıran, bir diğer deyişle, kamu çalışanı özel dersçi öğretmen sınıfının emeğini sömüren velilerin, kendilerine çeki düzen vermeleri ivedilik arz etmektedir.

Kamu çalışanı özel dersçi öğretmen sınıfının emeğini sömüren velilerin görev listesi şöyledir:

 1. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının ders ücretlerinin gününde aksatılmadan ödenmesi, velilerin ilk görevidir.
 2. Velilerin ikinci görevi, özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının devletten doğan alacaklarını günü gününe almaları için doğrudan ve dolaylı vergilerini tıkır tıkır ödemektir.
 3. Çocuklarını özel ders mekânlarına tam zamanında götürüp tam zamanında almak velilerin görevidir. Çocuklarını ders bitiminde tam zamanında almayarak, özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının işini gücünü aksatmaya hakları yoktur. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfı çocuk bakıcısı değil, ticaret erbabıdır, bu bilinç yerleşmeli, ona göre davranılmalıdır.
 4. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının özel ders ücretlerini ödemekte zorlanan veliler, süratle fahiş faizle banka kredisi almalı, boğazından kesmeli veyahut pazarları mangal yakmaktan ivedilikle vazgeçmelidir.
 5. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının mekânlarında satmakta olduğu yardımcı kitapları herhangi bir kitapçı veya kırtasiyeden almamak, velilerin tartışmasız sosyal sorumluluk görevidir.
 6. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfına her hafta “hocam bizim çocuk nasıl gider” diye sormak velilerin başta gelen ödevleri arasındadır.

Sendikaların vazifeleri
Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının haklarını koruyup kollamak “Özel Dersçi Kamu Çalışanı Öğretmen Sendikası” kurulana kadar mevcut öğretmen sendikalarının birincil görevleri arasında olmalıdır. Sendikal mücadele, sınıfsal dayanışmayı gözetmeli, bölünmemeli, sendikasızlaştırmaya direnmelidir.

Uzun bir süredir özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının haklı mücadelesini görmezden gelen öğretmen sendikaları kendine gelmelidir. Hemen şimdi!

Sendikaların özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının haklı mücadelesi açısından İvedilik arz eden sorumluluklar şöyledir:

 1. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının ders yılı hazırlık ödeneğinin, sıradan öğretmenlerininkinden fazla olması için acil eylem planı hazırlanmalıdır.
 2. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının sendikal ödeneklerinin maaşlarından kesilmemesi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti tarafından ilgili sendikaya doğrudan ödenmesi için mevzuatta düzenleme yapılması için KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili komitesi ile işbirliği zorlanmalıdır.
 3. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının kamudaki mesai saatlerinin, özel ders yükleri esas alınarak sınırlandırılmalı, çalışma hayatının temel prensiplerine uyumlu hale getirilmelidir. Hem mekânında, hem devletin okulunda çalış çalış nereye kadar? Bu adaletsizliğe son verilmelidir. Önce mekânında günde kaç saat dersi olduğu saptanmalı, devlet okulunda u süre 8 saate tamamlanacak şekilde görevlendirme yapılmalıdır. Bu konu Eğitim Bakanlığı ile istişare edilmelidir.
 4. Sendikaların profesyonel kadrolarında görevlendirmelerde, özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının kıymetli üyelerine öncelik verilmelidir.
 5. Söz konusu sınıfın izin haklarının çalışma koşullarının ağırlığı esas alınarak arttırılmalıdır.

Devletin vazifeleri
Hâkim sınıfların iktidar aygıtı olarak devlet, ikinci iş yasağı utancından kurtulmalı, yasağı 18’inci işten itibaren başlatmalıdır. Özel dersçi kamu çalışanı öğretmen sınıfının sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını koruyup geliştirmek devletin temel görevleri arasına alınmalıdır. Bunun için uygun bir tarihte Anayasa değişikliği de yapılmalıdır ki sağlam olsun.

%d blogcu bunu beğendi: