Sibel Siber’in CTP’siz yaprakları

CTP-Birleşik Güçler cumhurbaşkanı adayı Sibel Siber’in logosunu okumak yerine logolarını okumak daha doğru olur. Dört aday arasında logonun izahını yapmayan tek aday Siber. Siber’in kamusal dolaşımda olan 3 resmi 1 gayrı resmi logosu var.

Logo esasen bir kimlik ve kültür taşıyıcısı elemandır. Peki Siber’in çoklu logo görünürlüğü hangi kültür ve iklime işaret ediyor?

Grafik, temelde bir iletişim sorununu çözme işi olduğuna göre, CTP-BG adayı Sibel Siber için mevcut parti logosunu kullanmak yerine, hazırlanan yeni logo grafiği ile hangi sorun çözülmek isteniyor ve neden birden çok logo kullanılıyor?

 

siber_ctpsizctp_logo


ctp_kirmizi
  siberlogo_kugu

 

 

 

 

 

 

Her okuma çabası, dönemin duygu ve düşünce iklimini esas almak durumundadır. Siyasal iletişim kampanyalarındaki logolarda duygu ve düşünce iklimine siyasal iklimi de eklemek zarurettir.

hanimefendi1Bu kabulden hareketle, 19 Nisan 2015 KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Sibel Siber’in kamusal dolaşımda 4 logonun olması dikkat çekici.

YENİ BİR LOGO
İletişim kampanyasının en başında kısa bir süre, sadece CTP-BG logosu kullanıldı.

Siber için adayı olduğu partinin logosu yerine o logonun küçük bir ayrıntısı ile sadece parti renginin ve küçük bir detayının transfer edildiği yeni bir seçim logosu hazırlandı.

Üç köşesi round corner (24 mm) yapılan bir karenin ortasında parti veya aday ismi yerine sadece seçim tarihi, majiskül ve tırnaksız karakterlerle “NİSAN 2015”  yazıyor.

Bu yeni özel seçim logosuna biraz daha yakından bakalım:

Sol alt kısımda ise parti logosunun başak dalının 7 tanesi yer alıyor.

Bu grafik oluşturulurken CTP logosu 7 derece sağa yatırıldı.

Logoya verilen yeni açı esas alınarak, logonun sadece tepe kısmında yer alan 7 başak tanesi yeşil karenin içinde beyaz olarak kullanıldı.

Parti adı, kuruluş yılı ve Birleşik Güçler konseptini ön plana çıkaran tipografik öğelerin hiçbiri Sibel Siber için hazırlanan yeni logoda kullanılmadı.

siber_ctpsiz

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ilan ve reklamlarla sosyal medya paylaşımlarında, başlangıç günlerinde CTP logosu yer alırken, süreç ilerledikçe Siber için hazırlanan özel logonun tek başına kullanılmaya başlanması dikkat çekici.

 

 

 

siber_sosyalmedya_cover

Gerek Facebook sayfasında kapak görseli olarak,
gerekse ziyaret ve medya programlarının duyurularında
sadece seçime yönelik hazırlanan
özel logo kullanılıyor.

 

 

siber_sosyalmedya2

siber_sosyalmedya1

Seçim pusulası üzerinde
Siber için hazırlanan logonun
kullanılma ihtimalini düşük bulmakla birlikte,
seçim kampanyasında CTP logosu yerine
CTP logosunun sağa yan yatmış halinin
küçük bir detayının
tercih edilmiş olması
önemli.

 

 

Sibel Siber logosunda, CTP resmi logosunun tam olarak 10’da 1’lik bölümü yer alıyor. Yeni logoda partinin ağılıklı olarak renk yardımıyla çağrıştırılması tercih edildi.

ctp_oranhesabi

Bu tercihle ilgili iki değerlendirme yapmak mümkün.

PEKİ AMA NEDEN?

Birincisi, güçlü ve yerleşik logoların ayrıntılarından hareket edildiğinde logo/markanın bütününü çağrıştırması başarılı bir iletişim tekniğidir.

İkincisi, yeni koşulların geliştiği ve marka değerleri ile koşullar arasında uyumsuzluğun belirginleştiği durumlarda, logonun revize edilerek tazelenmesi tercih edilen bir yöntemdir.

CTP logosunun grafiksel olarak 1/10 oranında yer alabildiği yeni seçim logosu hangi duruma denk geliyor olabilir?

Birinci ihtimal, partinin iç meselelerindeki tartışmalı ve zaman zaman kamuoyuna da yansıyan gergin ortama bakılınca geçerli değil diyebiliriz.

İkinci gerekçe iki açıdan daha mantıklı olabilir.

Parti tabanına kırmızı/yeşil eksenindeki gerilim ve iç çatışmayı mümkün olduğunca az taşıma değerlendirmesinin, resmi parti logosunu bir süre geri planda tutmayı çözüm olarak ortaya çıkarmış diyebiliriz. Bununla birlikte diyebiliriz ki bu tercih, parti adayı olmasına karşın parti üye ve sempatizanları dışındaki seçmenle iletişim bariyerlerini ortadan kaldırmak için de işe yarayabilecek bir çözüm olarak değerlendirilmiş olabilir.

Yeşil bir kuğunun kullanıldığı paralel gayrı resmi sosyal medya kampanyası ile birlikte değerlendirildiğinde, ikinci gerekçenin karşılık bulan yaygın bir değerlendirme olduğunu görürüz.

Hem parti tabanıyla gücendirmeden, hem partili olmayan seçmenle CTP’li olan/CTP’li olmayan gerilimini bir bariyer olarak ortaya çıkarmadan iletişim kurmak için 1/10 oranı yeterli görüldü.

Arada CTP’nin çekirdek geleneksel tabanına da dokunmak için kırmızı parti logosunun kullanılıyor oluşu, hedef kitle kim sorusuna “hedef kitle herkes” cevabının verilmesi demek. Bir iletişim kampanyasında hedef kitlenin herkes olduğundan hareket etmek, ortada tanımlanmış bir hedef kitle olmadığının göstergesidir. Çok para ve çok enerji harcanarak bir sonuç almak yine de mümkün. Lakin her iletişim kampanyasının başarısı atılan taşın ürküttüğü kurbağa sayısı ile ölçülür. Herkesle konuşmak demek, herkese seslenmek, herkese dokunmak demek esasen net bir politik mesajın olamayacağı da demek.

 

3logoluSibel Siber’in iletişim kampanyasında çoklu logo kullanımı ve yeni logonun anlamsal çerçevesi, CTP’nin içişleri ile ilgili karmaşık durumu çok iyi temsil etme konusunda son derece başarılı.

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: