Contayı ne yapayım?

Bazı hallerde, conta bile ortalığı velveleye vermeye yeter.

imagesMisal camekândaki ahşap sandalyenin mutfağa alınmasını müteakip, kaldırıldığı yerde duran bir adet conta ve pulu yerde parlamaktadır. Kronik diş şişkini yanak eşliğinde, spor yapmama kararlılığının yeni yeni intikam işaretleri vermesi hasebiyle etek giyer modunda çömelerek alınan conta ve pulu, velveleye sebebiyet verebilir: Contayı ne yapayım?

Conta yanlış yerdedir. Sandalyede conta olmamalıdır. Conta, bir sızdırmazlık elemanıdır. Sızdırmazlık gereken iki yüzey arasında kullanılması gerekir.  Conta otomotiv, uçak, gemi, tren, gibi diğer ulaşım araçları, makineler, hidrolik sistemler, petrol ve kimya sanayi, sıvı ve gaz nakil tesisleri ile yüksek basınçlı buhar tesislerinde yaygın olarak kullanılır.

Bu conta denen meret nerelerde kullanılır, titizlikle araştırdım. Özellikle conta ve siyaset arasındaki ilişkiye konsantre oldum. Çok çeşitli kaynakları, itinayla taradım. Evvela, temel conta malzemeleri, işlevi, yaygın kullanım alanları ile motor teknolojisindeki yeri, ehemmiyeti ve komplikasyonları üzerinde duracağım. Bilahare, contayı siyasete bağlayıp bazı analizler yapacağım.

Şöyle ki;

En yaygın olarak kullanılan sızdırmazlık elemanları deri, mantar, keçe, kurşun, plastik, asbest, kâğıt ve kimyasal maddelerden üretilir. Günümüzde gelişen teknoloji ile üretilen malzeme kalitesi artması nedeni ile deri kullanımı çok azalmıştır, kurşunun iyi bir sızdırmazlık elemanı olmasına rağmen maliyetinin fazlalığı nedeni ile kullanımı çok azdır. Günümüzde asbestin zararları bilindiği için şu an tercih edilen bir sızdırmazlık elemanı değildir.

Esas gaye, ortamın sızdırmazlığını tesis etmektir. İki tahta arasında contanın bulunması, söz konusu olan bir sandalye ise, mantıksızdır. Ahşap sandalyede conta neyin sızmasına mani olacaktır?

Contayı yakmak
Contayı yakmak, yaygın kullanılan bir tabirdir. Manidardır. Contayı yakmaktaki yanmak, contanın iki ortamı birbirinden ayıramaması nedeniyle ortamların birbirine karışması demektir. Sebebi hararettir. Yandı demek, conta görevini yerine getirmiyor demektir. Birbirinden izole edilmesi gereken iki yüzey, temas etti demektir. Motor contalarının yanma nedenlerini araştırdım.

Sürekli antifrizsiz motor suyu kullanımı sonrasında kalitesiz antifriz eklerseniz conta yakarsınız.

Aracı yüksek devirde uzun süre zorlar vites değişmezseniz, conta yakarsınız.

Motoru susuz bırakırsanız, conta yakarsınız.

Soğutma sisteminin içindeki pas ve metal artıkları devridaimi engellerse, conta yakarsınız.

Conta yanığı belirtileri
Conta tek bir yerden yanmaz. Bu nedenle yandığında, tek bir yerden kaçırmaz. Motor suyu, yağ ve silindir kompresyonunu birbirine karıştırır. Bu durumda motor, hem yağ, hem su eksilterek eksozdan mavi duman atar, düzensiz çalışır, ayar tutmaz, çekiş gücü düşer.

Conta yanması, bazen de sadece yağ ile su kanalı arasında kaçak oluşmasına sebebiyet verir. Bu durumda motor suyu ile motor yağı karışır. Motorun çalışmasında herhangi bir aksilik görülmez. Lakin motor suyu haznesinde yağlanma oluşur. Dihdiyi çektiğinizde de çubuğun etrafında köpürmeler görürsünüz.

Eksoz beyaz atıyorsa, conta yanmıştır. Motor suyu silindirlere dolduğunda, beyaz duman motorun elinin kulağında olduğunun işaretidir. Contanın yanması motor yağının silindire sızmasına neden oluyorsa performansın artması sizi yanıltmamalı, yakıt tüketimindeki artış ve eksoz dumanın artması makiniste uğramanızı ihmal etmenizi kışkırtmamalıdır.

İki silindir arasındaki conta yanmışsa, araçta sersem çalışma gözlemlenir. Bu durumda buji kablosunu sökseniz de motorun çalışmasında hiçbir değişiklik olmazsa, conta kaput!

Contası yanık motor ısrarı
Contası yanık motoru ısrarla kullanmaya devam ederseniz, motor suyu silindirlere dolar ve gömlekler dengesiz aşınır. Silindir kapaklarında çatlaklar oluşur, kapak eğrilir. Kapaklar makul ölçülerde eğrildiğinde taşlayıp düzeltebilirsiniz. Makul ölçülerdeki çatlakları kaynak ile doldurabilirsiniz. Olmadı, yeni motor takarsınız.

Siyasetin contası
Buraya kadar motor teknolojisinin bilinen sınırları içindeki conta işlev ve komplikasyonlarına dair kaynak taramamın özet sonuçlarını, kıymetli okurlarıma nakletmiş bulunmaktayım.

Siyasetin contası parti için demokrasidir. Farklı malzemelerden imal edilebilir. Delege sistemi, yetkili organların oluşumu, karar alma süreçlerinde tabanın etkinliği, katılım kanallarının yaygınlık ve niteliği başta gelen contalardır.

Siyaset contası ideallerle reel politik manevralarının birbirlerine karışmasını ve nihayetinde birbirine emişmesine mani olur. Reel politik manevralarla ideallerin sızıntı yaparak karışması, motor yağı ile motor suyunun karışması etkisini yaratır. Yukarıda teknik açıklamalar yer aldığından kısaca izaha teşebbüsün kâfi olacağını ummaktayım:

Beyaz Duman: Siyasal partilerdeki muadili, yetkili organlar arasındaki husumetli didişmelerdir.

Mavi Duman: Hem üye, hem sempatizan memnuniyetsizliğidir. Hatta seçilmişler ve atanmışların geçimsizliğidir.

Sersem Çalışma: Siyasetin contası yandığında meydana gelen, bir dediği bir dediğini tutmama ve birinin dediğinin ötekinin dediğiyle çelişmesi halleridir. Tabanı söküp alsanız da her şey yolunda izlenimine aldanılmasının bedeli yüksek olur.

İstenmedik Performans Artışı: Siyasetin contası yandığında, her telden çalanların ilgisine mazhar olunur; her şey birbirine omurgasız bir şekilde emişir.

Gömlek Aşınması: Dengenin kaçması, tabanın fikriyatına kulak tıkanması, belli bir kanadı aşındırır, siyasetin ahengi, partinin dengesi kaçar.

Kapak Çatlakları: İlçelerde aşırı hararet, yüksek dozda bölgecilik, motor kapaklarında olduğu gibi zaman zaman meyhane masalarında kapatılamayacak derin çatlaklara sebebiyet verir.

Kapak Eğrilmesi: Partilerin contası yandığında, lider kadro farklı yönlerde basınç uyguladığından, parti program ve ilkeleri yamulur.

Yağda Köpürme: İktidarda olan partilerde sık görülür. Öyle fazla gazlama yapılır, öyle sızıntılar olur ki, belli klikler oluşup lobicilik yapmaya başlar. Lobicilik alameti olarak bambullicikler ortaya çıkar.

Contayı ne mi yapalım? Kıymetli okuyucularım benden daha iyi bilirler…

%d blogcu bunu beğendi: